Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016

Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016

Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016 Đang sơn mặt ngoài căn hộ, Đang thi công hệ thống cửa căn hộ, Hoàn thành 80% lát gạch bên trong toàn bộ căn hộ, Đã hoàn thành tô tường ngăn bên trong toàn bộ căn hộ.

tien-do-8x-dam-sen-thang-4-7
Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016 Đang sơn mặt ngoài căn hộ
tien-do-8x-dam-sen-thang-4-1
Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016 Đang thi công hệ thống cửa căn hộ
tien-do-8x-dam-sen-thang-4-3
Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016 Đang thi công hệ thống cửa căn hộ
tien-do-8x-dam-sen-thang-4-4
Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016 Đang thi công hệ thống cửa căn hộ
tien-do-8x-dam-sen-thang-4-6
Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016 Hoàn thành 80% lát gạch bên trong toàn bộ căn hộ
tien-do-8x-dam-sen-thang-4-2
Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016 Hoàn thành 80% lát gạch bên trong toàn bộ căn hộ
tien-do-8x-dam-sen-thang-4-5
Cập Nhật Tiến Độ Căn Hộ 8X Đâm Sen Tháng 4-2016 Đã hoàn thành tô tường ngăn bên trong toàn bộ căn hộ


2016-04-18

 

TIN TỨC KHÁC

Copyright © 2018 PropertyX. All Right Reserved

0938 418 503