Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016

Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016

Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016 đang thi công sàn tầng 25 – block A, Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 – block A, Đã hoàn thành cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 24 – block B, Đã hoàn thành cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 24 – block B, Đang xây tường bao từ tầng 10 đến tầng 13 – block A,Đang xây tường bao từ tầng 11 đến tầng 15 – block B.

tien-do-vung-tau-melody-thang-5-1
Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016 đang thi công sàn tầng 25 – block A.
tien-do-vung-tau-melody-thang-5-3
Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016 Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 – block A
tien-do-vung-tau-melody-thang-5-6
Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016 Đã hoàn thành cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 24 – block B
tien-do-vung-tau-melody-thang-5-7
Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016 Đã hoàn thành cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 24 – block B
tien-do-vung-tau-melody-thang-5-4
Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016 Đang xây tường bao từ tầng 10 đến tầng 13 – block A
tien-do-vung-tau-melody-thang-5-5
Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Melody tháng 5-2016 Đang xây tường bao từ tầng 11 đến tầng 15 – block B


2016-05-09

 

TIN TỨC KHÁC

Copyright © 2018 PropertyX. All Right Reserved

0938 418 503